Hiển thị kết quả duy nhất

Kính bảo hộ là một loại vật dụng dùng để bảo vệ mắt, tránh cho mắt tiếp xúc với bên trường độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đó có thể là môi trường hóa chất, hàn xì, axit,…

Bạn có thể coi khái niệm trên là tác dụng của kính bảo hộ. Ngày nay, đất nước ngày càng chuyển hướng sang công nghiệp hóa, người lao động phải thường xuyên tiếp xúc, làm việc trong môi trường lắm rủi ro. Nếu như không có kính bảo hộ dành cho người lao động, bạn có nghĩ từng nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra không?