10″ Kéo cắt tôn mũi cong phải IRWIN 10504310N

Thương hiệu: IRWIN