Bộ dụng cụ gia đình 13 chi tiết Eacker 803012

Bộ dụng cụ gia đình 13 chi tiết Eacker 803012 bao gồm các dụng cụ nhu kìm, búa, tuốc nỏ vít, dao rọc… là bộ dụng cụ sửa chữa không thể thiếu cho mọi gia đình.