Thước cuốn 50m thép KDS ST10-50C

Thương hiệu: KDS