Đai xiết inox dây đôi

Đai xiết inox được sử dụng để liên kết hai chi tiết, hai kết cấu lại với nhau, thường là hai chi tiết nếu ghép lại sẽ có hình tròn. Công việc này thường sử dụng trong việc lắp ghép khuôn đúc nói riêng, và lắp ghép nói chung.