Đai xiết inox

Đai xiết inox hiện nay được sử dụng rất nhiều trong việc nối hai đường ống, thông thường là nối một đường ống mềm và một đường ống cứng, cũng có thể nối hai đường ống mềm với nhau thông qua khớp nối cứng, cũng có thể nối hai đường ống cứng với nhau sau đó dùng đai xiết inox để gia cố mối ghép.